CS JämkningsPlus
Ett verktyg för bättre momshanteringav dina fastigheter

Med CS JämkningsPlus slipper fastighetsföretagtidsödande uträkningar och risken för fel momsavdrag elimineras då alla uppgifter finns på ett ställe.

CS JämkningsPlus är ett Excelbaserat fastighetsregister där det automatiskt skapas jämkningsbelopp samt momsschabloner per företag och fastighet.

Hur fungerar det?

I Fastighetsregistret samlar du alla dina fastigheter. Där skapas en årssammanställning av lokalytor, momsschabloner och jämkningar.

exempel på momskalkylen

För varje inlagd fastighet skapar CS Jämkningsmoms en Fastighetsbild som innehåller:

exempel 2 på momskalkylen

Kalkylen hanterar även

Fördelarna med verktyget framför manuell hantering är många