Vad kan CS Moms AB erbjuda dig?

Vi går igenom momsrutiner och identifierar risker för att erbjuda hjälp med att strukturera momshanteringen. Vi vet hur er verksamhet bedöms av Skatteverket. Vi fullföljer vid behov våra råd med förslag på praktiska implementeringar i era redovisningssystem.

Förutom rådgivning biträder vi vid processer i domstolarna och ansökan om förhandsbesked. Vi kan även hjälpa dig med en genomgång av dina avtal så att du undviker negativa momskonsekvenser. Ett specialområde är uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning.

Exempel på uppdrag under det senaste året: