CS Moms AB:s affärsidé

”Att uppfylla kundernas förväntningar genom att tillhandahålla den kompetensförstärkning inom mervärdesskattens område som innebär att kunderna samtidigt som de följer lagens och myndigheternas krav också tillvaratar sitt eget intresse av en snabb, säker och kostnadsoptimerad momshantering”.

Att äga och förvalta fastigheter innebär att handskas med stora värden. För fastighetsägare innebär de komplicerade momsreglerna ofta en mödosam och tidskrävande process i samband med t ex investeringar och överlåtelser. CS Moms vill vara en följeslagare, någon som står vid din sida i din verksamhet. En kompetent och erfaren konsult som har kontroll på skattesituationen så att du istället kan ägna större energi åt dina affärsidéer och din kärnverksamhet.

CS Moms har ett antal kunder inom fastighetsbranschen som upptäckt nyttan av en specialist som kontinuerlig rådgivare och bollplank.

För fastighetsbranschen har CS Moms också utvecklat kalkylen CS JämkningsPlus – ett verktyg för hantering av investeringsmoms, jämkningar och momsschabloner.