CS Moms är en liten byrå som startade sin verksamhet år 2000. CS Moms kunder finns främst inom fastighetsbranschen och byggbranschen. Många kunder är kommuner och kommunala bolag.

CS Moms har utvecklat ett verktyg i Excel för beräkning av momsschabloner och för investeringsmoms och jämkningar – CS JämkningsPlus.

Samarbetspartners:

Christina Sjöstedt Forslund

Moms- och skattekonsult med fastighetsmoms som specialområde.

Christina har arbetat i Skatteverket som skatterevisor, i Stockholms stad med moms- och skattefrågor samt på Grant Thornton som momskonsult.

Christina kan den speciella problematiken kring det kommunala momssystemet och hon är även ombud i överklagande av ärenden som rör fastighetstaxering.

Christina är medlem i Sveriges Författarförbund och har skrivit böckerna Fastighetsmoms, Moms för event- och reseföretag, samt Hjälp Skatteverket kommer. Böckerna är utgivna på Björn Lundéns förlag. 

I FAR:s tidskrift (Koncist 3:2012) beskrivs hur en kund hade nytta av Christina i samband med en skatterevision.

Christina Sjöstedt Forslund

 

Eric Forslund

Teknisk konsultation framför allt vid utveckling av CS JämkningsPlus, kalkylmodellen för investeringsmoms och jämkningar.

Eric har arbetat på Skatteverkets huvudkontor med utveckling av IT-stöd för revisorer. Dessförinnan arbetade han som IT-revisor och skatterevisor.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Eric.jpg

Eric Forslund