CS JämkningsPlus
Ett verktyg för bättre momshanteringav dina fastigheter

Med CS JämkningsPlus slipper fastighetsföretagtidsödande uträkningar och risken för fel momsavdrag elimineras då alla uppgifter finns på ett ställe.

CS JämkningsPlus är ett Excelbaserat fastighetsregister där det automatiskt skapas jämkningsbelopp samt momsschabloner per företag och fastighet.

Hur fungerar det?

I Fastighetsregistret samlar du alla dina fastigheter. Där skapas en årssammanställning av lokalytor, momsschabloner och jämkningar.

För varje inlagd fastighet skapar CS Jämkningsmoms en Fastighetsbild som innehåller:

 • Lokaler
 • Uppgifter om Skatteverkets beslut
 • Momsschabloner
 • Investeringar
 • Jämkningar

Kalkylen hanterar även

 • Köp och försäljningar med jämkningshandling
 • Jämkningar för maskiner och inventarier med fem års korrigeringstid

Fördelarna med verktyget framför manuell hantering är många

 • Avdragsrätten efter yta blir korrekt beräknad per fastighetsnivå och företagsnivå.
 • Varje investeringsprojekt kommer att få korrekt avdrag för ingående moms och vid förändringar under projektets korrigeringstid kommer jämkningar att beräknas.
 • Det blir enkelt att redovisa jämkningar i deklarationen eftersom beloppen beräknas automatiskt.
 • Simulering kan utföras inför överlåtelser så att jämkningar kan förutses och prissättas.
 • Vid försäljning skapas enkelt en jämkningshandling med enbilaga som visar investeringarna som övergår till köparensamt hur många år som återstår av korrigeringstiden per investering.
 • Genom årssammanställningarna skapas en historik som ger en meningsfull uppföljning av fastighetsbeståndets utveckling. Historiken innebär även en möjlighet att ta fram rätt underlag vid t.ex. revision.