Fastighetsmomsen berör många olika slag av företag inom framför allt två områden, fastighetsförvaltning och bygg- och anläggningsverksamhet. Boken är tänkt att vara en praktisk handbok för ägare och för anställda i företag inom dessa två områden. Det är framför allt grupper inom ekonomi- och redovisning, uthyrning, förvaltning och projektledning som berörs av fastighetsmoms, men även grupper som arbetar med t ex miljö- och energifrågor eller stadsplanering kan beröras. Boken vänder sig såväl till privata som offentliga aktörer inom fastighetsområdet.   Boken kan också komma till användning hos revisorer, redovisningskonsulter och skattekonsulter som har kunder inom fastighetsområdet.

Fastighetsområdet är det område inom momsen som innehåller flest särregleringar. Även om boken inte ger heltäckande svar på alla frågor inom detta komplexa område, är det meningen att den ska ge uppslag till att borra vidare på egen hand.