I  boken Moms för event- och reseföretag har författarna försökt bringa klarhet i de olika begrepp som styr hur momsen ska behandlas vid försäljning av event, resor, konferenser, kongresser, tillträden till olika evenemang mm. Denna bok är tänkt som en praktisk handbok för företag inom event- och resebranschen, men den kan också komma till användning hos revisorer, redovisningskonsulter och skattekonsulter som har kunder inom event- och reseområdet.

Författarna har genom egna erfarenheter i arbetslivet insett att många aktörer inom event- och resebranschen känner en hopplöshet inför att reda ut hur de ska göra med momsen. Momsen är ofta olika från gång till gång, och särskilt svårt är det när andra länders regler ska tas med i beräkningen. Vad gör man då? En inte ovanlig åtgärd är att inte ta ut någon moms alls. Avsikten med denna bok är att avstyra denna underlåtenhet, eftersom det i nio fall av tio inte är rätt utan kan ge kostsamma beskattningskonsekvenser i form av påförd moms och skattetillägg som minskar de kanske redan hårt pressade marginalerna.